Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

Home Formació Cursos Impartidos

Gestió Operativa d'una Clínica Dental / Reserva de plaça (5a Ed)

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Divendres, 26 de Octubre de 2018 de 9h
Fins a: Dijous, 23 de Maig de 2019 a 18h

Ubicació
AHIADEC

Codi Curs: 782

DESCRIPCIÓ

 

CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - TÍTOL DE LA UB

Curs acadèmic 2018/2019
10 crèdits
 • Total hores: 250 (10 crèdits x 25 hores/crèdit)
 • Hores presencials: 72 hores
 • Hores treball dirigit: 108 hores
 • Hores treball autònom: 70 hores
 • Calendari: 22 d'octubre de 2018 – 23 de maig de 2019.
 • Sessions presencials: nou dissabtes de 9h a 14h i de 15h a 18h
 • Sessions presencials: 27 d'octubre, 17 de novembre i 1 de desembre de 2018; i 12 de gener, 2 de febrer, 23 de febrer, 16 de març, 6 de abril i 4 de maig de 2019.
Destinataris
 • Odontòlegs
 • Higienistes dentals
 • Auxiliars de clínica dental.
 • Personal de clíniques dentals i empreses afins (protètics, etc.) amb funcions d'administració i gestió.
 Objectius generals
 • Adquirir una visió integral de la gestió i organització de la clínica. 
 • Assumir els objectius que es plantegin en el marc de les línees estratègiques de l'organització.
 • Desenvolupar el grau d'autonomia i de responsabilitat corresponent a l'exercici de la seva funció. 
 • Relacionar a els productes i Serveis AMB les necessitats especials de determinats col·lectius.
 • Aportar idees i procediments per millorar el servei i l'atenció als pacients.
 • Reconèixer el treball en equip com un factor d'eficiència de l'organització.
 • Participar en la implantació dels sistemes de qualitat.
 • Conèixer la legislació aplicable en una clínica dental.
 • Ser conscient de la importància de la comunicació amb el seu entorn i de la preponderància de la comunicació a través del web , les xarxes digitals, etc.
 • Documentar tots els processos de treball per enfortir el Know How de l'organització.
Objectius específics
 • Ser proactiu en la generació d'un clima de confiança en el grup.
 • Abordar de manera decidida els conflictes que es puguin produir amb una actitud positiva i constructiva.
 • Tenir una actitud de millora contínua per reforçar els estàndards de qualitat de la clínica.
 • Ser conscient de la importància de l'aprenentatge continu i recolzar-se en companys i directius per resoldre dubtes i millorar.
 • Centrar esforços en la satisfacció dels pacients de la clínica, considerant el factor clau per aconseguir altres pacients i millors resultats.

PROGRAMA

Mòdul 1. - MÀRQUETING DE SERVEIS - (1 crèdit)
 1. Introducció al màrqueting. Màrqueting de serveis.
 2. Estudi de mercat. DAFO
 3. Tipus de màrqueting: ambient màrqueting, trade màrqueting, inbound màrqueting, màrqueting emocional, màrqueting de guerrilla, ambush màrqueting, email màrqueting, neuro màrqueting, mobile màrqueting.
 4. Les 4 P s del màrqueting mix.
 5. Publicitat
 6. Relacions públiques
 7. Les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, etc.
 8. Pla de màrqueting:
 • 8.1. Anàlisi de la situació
 • 8.2. Determinar els objectius
 • 8.3. Selecciona estratègies
 • 8.4. Pla tàctic d'acció
 • 8.5. Pressupost
 • 8.6. Execució i control
Mòdul 2. - COMUNICACIÓ INTERNA - (1,5 crèdits)
 1. Intel·ligència emocional. Comunicar i emocionar.
 2. Branding. Com crear marca.
 3. Gestió agenda
 4. Gestió del temps
 5. Gestió del capital humà. Clima laboral
 6. La base de dades com a oportunitat
 7. Relació amb els proveïdors
 8. Gestió de la morositat
 9. Atenció telefònica i presencial
 10. Presentació de pressupostos .
 11. Gestió de queixes
 12. Fidelització
Mòdul 3. - COMUNICACIÓ EXTERNA - (1,5 crèdits)
 1. La pàgina web
 2. Analítica web. Com interpretar les dades.
 3. Relació amb l'entorn. Com ens posicionem
 4. Campanyes de comunicació online
 5. Conversió de les visites al web en pacients rendibles
Mòdul 4. - GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE LA CLÍNICA - (2 crèdits)
 1.  L'enfocament operatiu de la consulta
 • 1.1. Àrees i subsistemes empresarials.
 • 1.2. Nivells de gestió en consulta dental.
 • 1.3. Dinàmica del procés de treball.
 • 1.4. Piràmide d'objectius: Missió. Visió. Objectius departamentals. Objectius individuals.
 • 1.5. Valors rectors.
 • 1.6. Treball en equip: Dinàmiques de treball. La relació professional. Reunions. La visió del client intern.
 1. Autolideratge . Avaluació del comportament . Progrés personal i pla de carrera .
 2. Know - How en la consulta .
 • 3.1 . Gestió i organització de la informació .
 • 3.2 . Manuals de protocols .
 • 3.3 . Manuals de procediments .
Mòdul 5. - ATENCIÓ AL CLIENT - (2 crèdits)
 1. Imatge de la consulta i imatge personal.
 2. La imatge de l'expert
 3. Proactivitat amb el client (vies de comunicació amb el client: sms, telèfon, whatsapp, mail, presencial):
 • 3.1. Empatia amb el client
 • 3.2. Tracte diferenciat al client: gent gran, infants, persones amb alguna discapacitat...
 • 3.3. Atenció inicial (protocol de primera entrevista, fitxa de client)
 • 3.4. Polítiques de fidelització
 1. Habilitats comunicatives.
 • 4.1. L'escolta activa
 • 4.2. Obtenció de la informació. Ús de les preguntes.
 • 4.3. Tractar objeccions
 • 4.4. Atenció de queixes i reclamacions (casos reals)
 • 4.5. Assertivitat
 1. El procés de relació amb el pacient .
 • 5.1 . Bases fonamentals : Objectius . Fonaments de la conducta humana . Tècnica PPEA . Enfocament . sintonització
 • 5.2 . Fases de la relació . Bases tècniques per a la comunicació .
Mòdul 6. - LEGISLACIÓ - (1 crèdit)
 1. Obertura d'una clínica dental: requisits legals
 • 1.1. Nocions bàsiques sobre la forma jurídica de la clínica: requisits mercantils
 • 1.2. requisits laborals
 • 1.3. requisits fiscals
 • 1.4. Altres requisits formals
 1. Llei de protecció de dades
 • 2.1. Nocions bàsiques sobre la protecció de dades
 • 2.2. Tractament de les dades relatives a la salut
 • 2.3. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 • 2.4. Mesures de seguretat i conservació de la informació
 1. Legislació laboral: riscos laborals
 • 3.1. Nocions bàsiques sobre la prevenció de riscos laborals
 • 3.2. Els danys derivats del lloc de treball
 • 3.3. L'organització de la prevenció: Drets i obligacions de l'empresari i dels treballadors
 • 3.4. El pla de prevenció
 1. Com afrontar les inspeccions
 • 4.1. Inspecció laboral
 • 4.2. Inspecció fiscal
Mòdul 7. - SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT - (1 crèdit)
 1.  Gestió de la qualitat
 • 1.1. Concepte de qualitat
 • 1.2. Sistema de gestió de qualitat
 1. Models de Qualitat
 • 2.1. Filosofia i conceptes bàsics del model de referència europeu EFQM
 • 2.2. Criteris del model EFQM
 1. Grups de millora. Tècniques de treball en equip
 • 3.1. Què és un grup de millora.
 • 3.2. Pluja d'idees dirigida
 • 3.3. Xiuxiueig
 • 3.4. Philips 6/6
 • 3.5. Exercici pràctic
 1. Instruments d'anàlisi i millora contínua
 • 4.1. Matriu DAFO
 • 4.2. Diagrama de Isikawa
 • 4.3. Exercici pràctic
 1. Gestió per processos
 • 5.1. Què és gestió per processos
 • 5.2. Simbologia dels diagrames de flux
 • 5.3. exercici pràctic
 

DOCENTS

Metge estomatòleg. Professor titular Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona (UB). Co-director del Màster en Odontologia Integrada d'Adults de la UB. Postgrau en Periodòncia Clínica per la Universitat de Göteborg. Director mèdic de la Unitat d'Odontologia de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró).
Llicenciat en Odontologia. Formació de postgrau en Direcció i Gestió de Clíniques al WTV Management Institute amb convalidació universitària en University of the State of New York, número de registre 4476-O. Fundador i Director General del Grup Amenta. Consultor i assessor de clíniques dentals i centres sanitaris. Membre del comitè científic editorial de "Journal of American Dental Association" i "El Dentista del Segle XXI". Coordinador d'experts en l'àrea de Gestió Professional de la revista "Dental Practice". Expert col · laborador en gestió en la publicació Dentistry (UK, Brasil i Portugal). Autor del llibre "Com crear i gestionar la teva consulta".
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB (1993), Diplomat en Màrqueting per Barcelona Activa (1993), MBA per la Universitat de Girona (1995) i Small Business Management Program per la University of California (2003). Actualment és Director General de BRUNZI.COM. Des de fa anys compagina la tasca professional amb la docència.
Professor associat de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (des de 2010). Director acadèmic de l'Institut de formació contínua IL3 de la Universitat de Barcelona (juliol 2005-2010). Coautor i coordinador del llibre "La formació on line. Una mirada integral sobre l'e-learning, b-learning ... ", Barcelona, Graó, 2008.
Llicenciat en Economia de l'Empresa, 1982, Universitat de Barcelona. Títol Superior de Actuari d'Assegurances, 1982, Universitat de Barcelona. Diplomat en Funció Gerencial per ESADE. Executive Education per ESADE. Director Selling Consulting.
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és CEO i consultor en Màrqueting online a imas3 on assessora empreses i professionals en tècniques de captació i fidelització de clients mitjançant estratègies de màrqueting a Internet. Professor sobre Màrqueting a Internet realitzat al COEC (Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya) el 2011.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Múrcia (2002), especialització en Màrqueting. President de N7 (Xarxes Socials i Màrqueting Digital) i Soci Fundador de Gestió Dental Integral. Professor i ponent en cursos, seminaris i màsters MBA, sempre relacionats amb el Màrqueting.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents. Postgrau de Gestió de Documents Electrònics. Tècnica del servei d'organització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Experiència de treball desenvolupada en l'àmbit de la protecció de dades i l'accés a la informació.
Màster en Ciències de la Infermeria i Màster en Direcció i Lideratge per la Universitat de Lleida. Màster en Autolideratge i Conducció de grups per la Universitat de Barcelona. Formada en el model d'excel·lència europeu EFQM, és assessora i avaluadora EFQM nivell acreditat pel Club Excelencia en Gestión. Amplia experiència en implantació de sistemes de gestió de Qualitat. Professora acreditada per AQU, exerceix la docència des de l'any 2002.Home Formació Cursos Impartidos

Gestió Operativa d'una Clínica Dental / Reserva de plaça (5a Ed)

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Divendres, 26 de Octubre de 2018 de 9h
Fins a: Dijous, 23 de Maig de 2019 a 18h

Ubicació
AHIADEC

Codi Curs: 782

DESCRIPCIÓ

 

CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - TÍTOL DE LA UB

Curs acadèmic 2018/2019
10 crèdits
 • Total hores: 250 (10 crèdits x 25 hores/crèdit)
 • Hores presencials: 72 hores
 • Hores treball dirigit: 108 hores
 • Hores treball autònom: 70 hores
 • Calendari: 22 d'octubre de 2018 – 23 de maig de 2019.
 • Sessions presencials: nou dissabtes de 9h a 14h i de 15h a 18h
 • Sessions presencials: 27 d'octubre, 17 de novembre i 1 de desembre de 2018; i 12 de gener, 2 de febrer, 23 de febrer, 16 de març, 6 de abril i 4 de maig de 2019.
Destinataris
 • Odontòlegs
 • Higienistes dentals
 • Auxiliars de clínica dental.
 • Personal de clíniques dentals i empreses afins (protètics, etc.) amb funcions d'administració i gestió.
 Objectius generals
 • Adquirir una visió integral de la gestió i organització de la clínica. 
 • Assumir els objectius que es plantegin en el marc de les línees estratègiques de l'organització.
 • Desenvolupar el grau d'autonomia i de responsabilitat corresponent a l'exercici de la seva funció. 
 • Relacionar a els productes i Serveis AMB les necessitats especials de determinats col·lectius.
 • Aportar idees i procediments per millorar el servei i l'atenció als pacients.
 • Reconèixer el treball en equip com un factor d'eficiència de l'organització.
 • Participar en la implantació dels sistemes de qualitat.
 • Conèixer la legislació aplicable en una clínica dental.
 • Ser conscient de la importància de la comunicació amb el seu entorn i de la preponderància de la comunicació a través del web , les xarxes digitals, etc.
 • Documentar tots els processos de treball per enfortir el Know How de l'organització.
Objectius específics
 • Ser proactiu en la generació d'un clima de confiança en el grup.
 • Abordar de manera decidida els conflictes que es puguin produir amb una actitud positiva i constructiva.
 • Tenir una actitud de millora contínua per reforçar els estàndards de qualitat de la clínica.
 • Ser conscient de la importància de l'aprenentatge continu i recolzar-se en companys i directius per resoldre dubtes i millorar.
 • Centrar esforços en la satisfacció dels pacients de la clínica, considerant el factor clau per aconseguir altres pacients i millors resultats.

PROGRAMA

Mòdul 1. - MÀRQUETING DE SERVEIS - (1 crèdit)
 1. Introducció al màrqueting. Màrqueting de serveis.
 2. Estudi de mercat. DAFO
 3. Tipus de màrqueting: ambient màrqueting, trade màrqueting, inbound màrqueting, màrqueting emocional, màrqueting de guerrilla, ambush màrqueting, email màrqueting, neuro màrqueting, mobile màrqueting.
 4. Les 4 P s del màrqueting mix.
 5. Publicitat
 6. Relacions públiques
 7. Les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, etc.
 8. Pla de màrqueting:
 • 8.1. Anàlisi de la situació
 • 8.2. Determinar els objectius
 • 8.3. Selecciona estratègies
 • 8.4. Pla tàctic d'acció
 • 8.5. Pressupost
 • 8.6. Execució i control
Mòdul 2. - COMUNICACIÓ INTERNA - (1,5 crèdits)
 1. Intel·ligència emocional. Comunicar i emocionar.
 2. Branding. Com crear marca.
 3. Gestió agenda
 4. Gestió del temps
 5. Gestió del capital humà. Clima laboral
 6. La base de dades com a oportunitat
 7. Relació amb els proveïdors
 8. Gestió de la morositat
 9. Atenció telefònica i presencial
 10. Presentació de pressupostos .
 11. Gestió de queixes
 12. Fidelització
Mòdul 3. - COMUNICACIÓ EXTERNA - (1,5 crèdits)
 1. La pàgina web
 2. Analítica web. Com interpretar les dades.
 3. Relació amb l'entorn. Com ens posicionem
 4. Campanyes de comunicació online
 5. Conversió de les visites al web en pacients rendibles
Mòdul 4. - GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE LA CLÍNICA - (2 crèdits)
 1.  L'enfocament operatiu de la consulta
 • 1.1. Àrees i subsistemes empresarials.
 • 1.2. Nivells de gestió en consulta dental.
 • 1.3. Dinàmica del procés de treball.
 • 1.4. Piràmide d'objectius: Missió. Visió. Objectius departamentals. Objectius individuals.
 • 1.5. Valors rectors.
 • 1.6. Treball en equip: Dinàmiques de treball. La relació professional. Reunions. La visió del client intern.
 1. Autolideratge . Avaluació del comportament . Progrés personal i pla de carrera .
 2. Know - How en la consulta .
 • 3.1 . Gestió i organització de la informació .
 • 3.2 . Manuals de protocols .
 • 3.3 . Manuals de procediments .
Mòdul 5. - ATENCIÓ AL CLIENT - (2 crèdits)
 1. Imatge de la consulta i imatge personal.
 2. La imatge de l'expert
 3. Proactivitat amb el client (vies de comunicació amb el client: sms, telèfon, whatsapp, mail, presencial):
 • 3.1. Empatia amb el client
 • 3.2. Tracte diferenciat al client: gent gran, infants, persones amb alguna discapacitat...
 • 3.3. Atenció inicial (protocol de primera entrevista, fitxa de client)
 • 3.4. Polítiques de fidelització
 1. Habilitats comunicatives.
 • 4.1. L'escolta activa
 • 4.2. Obtenció de la informació. Ús de les preguntes.
 • 4.3. Tractar objeccions
 • 4.4. Atenció de queixes i reclamacions (casos reals)
 • 4.5. Assertivitat
 1. El procés de relació amb el pacient .
 • 5.1 . Bases fonamentals : Objectius . Fonaments de la conducta humana . Tècnica PPEA . Enfocament . sintonització
 • 5.2 . Fases de la relació . Bases tècniques per a la comunicació .
Mòdul 6. - LEGISLACIÓ - (1 crèdit)
 1. Obertura d'una clínica dental: requisits legals
 • 1.1. Nocions bàsiques sobre la forma jurídica de la clínica: requisits mercantils
 • 1.2. requisits laborals
 • 1.3. requisits fiscals
 • 1.4. Altres requisits formals
 1. Llei de protecció de dades
 • 2.1. Nocions bàsiques sobre la protecció de dades
 • 2.2. Tractament de les dades relatives a la salut
 • 2.3. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 • 2.4. Mesures de seguretat i conservació de la informació
 1. Legislació laboral: riscos laborals
 • 3.1. Nocions bàsiques sobre la prevenció de riscos laborals
 • 3.2. Els danys derivats del lloc de treball
 • 3.3. L'organització de la prevenció: Drets i obligacions de l'empresari i dels treballadors
 • 3.4. El pla de prevenció
 1. Com afrontar les inspeccions
 • 4.1. Inspecció laboral
 • 4.2. Inspecció fiscal
Mòdul 7. - SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT - (1 crèdit)
 1.  Gestió de la qualitat
 • 1.1. Concepte de qualitat
 • 1.2. Sistema de gestió de qualitat
 1. Models de Qualitat
 • 2.1. Filosofia i conceptes bàsics del model de referència europeu EFQM
 • 2.2. Criteris del model EFQM
 1. Grups de millora. Tècniques de treball en equip
 • 3.1. Què és un grup de millora.
 • 3.2. Pluja d'idees dirigida
 • 3.3. Xiuxiueig
 • 3.4. Philips 6/6
 • 3.5. Exercici pràctic
 1. Instruments d'anàlisi i millora contínua
 • 4.1. Matriu DAFO
 • 4.2. Diagrama de Isikawa
 • 4.3. Exercici pràctic
 1. Gestió per processos
 • 5.1. Què és gestió per processos
 • 5.2. Simbologia dels diagrames de flux
 • 5.3. exercici pràctic
 

DOCENTS

Metge estomatòleg. Professor titular Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona (UB). Co-director del Màster en Odontologia Integrada d'Adults de la UB. Postgrau en Periodòncia Clínica per la Universitat de Göteborg. Director mèdic de la Unitat d'Odontologia de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró).
Llicenciat en Odontologia. Formació de postgrau en Direcció i Gestió de Clíniques al WTV Management Institute amb convalidació universitària en University of the State of New York, número de registre 4476-O. Fundador i Director General del Grup Amenta. Consultor i assessor de clíniques dentals i centres sanitaris. Membre del comitè científic editorial de "Journal of American Dental Association" i "El Dentista del Segle XXI". Coordinador d'experts en l'àrea de Gestió Professional de la revista "Dental Practice". Expert col · laborador en gestió en la publicació Dentistry (UK, Brasil i Portugal). Autor del llibre "Com crear i gestionar la teva consulta".
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB (1993), Diplomat en Màrqueting per Barcelona Activa (1993), MBA per la Universitat de Girona (1995) i Small Business Management Program per la University of California (2003). Actualment és Director General de BRUNZI.COM. Des de fa anys compagina la tasca professional amb la docència.
Professor associat de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (des de 2010). Director acadèmic de l'Institut de formació contínua IL3 de la Universitat de Barcelona (juliol 2005-2010). Coautor i coordinador del llibre "La formació on line. Una mirada integral sobre l'e-learning, b-learning ... ", Barcelona, Graó, 2008.
Llicenciat en Economia de l'Empresa, 1982, Universitat de Barcelona. Títol Superior de Actuari d'Assegurances, 1982, Universitat de Barcelona. Diplomat en Funció Gerencial per ESADE. Executive Education per ESADE. Director Selling Consulting.
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és CEO i consultor en Màrqueting online a imas3 on assessora empreses i professionals en tècniques de captació i fidelització de clients mitjançant estratègies de màrqueting a Internet. Professor sobre Màrqueting a Internet realitzat al COEC (Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya) el 2011.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Múrcia (2002), especialització en Màrqueting. President de N7 (Xarxes Socials i Màrqueting Digital) i Soci Fundador de Gestió Dental Integral. Professor i ponent en cursos, seminaris i màsters MBA, sempre relacionats amb el Màrqueting.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents. Postgrau de Gestió de Documents Electrònics. Tècnica del servei d'organització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Experiència de treball desenvolupada en l'àmbit de la protecció de dades i l'accés a la informació.
Màster en Ciències de la Infermeria i Màster en Direcció i Lideratge per la Universitat de Lleida. Màster en Autolideratge i Conducció de grups per la Universitat de Barcelona. Formada en el model d'excel·lència europeu EFQM, és assessora i avaluadora EFQM nivell acreditat pel Club Excelencia en Gestión. Amplia experiència en implantació de sistemes de gestió de Qualitat. Professora acreditada per AQU, exerceix la docència des de l'any 2002.

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació


Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.