Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

Home Formació Cursos Ahiadec

M10 - FisiopatologIa del cos humà ** Semipresencial ** (feb. 19)

Dates
Des de: Dissabte, 9 de Febrer de 2019 de 8h
Fins a: Dissabte, 27 de Abril de 2019 a 15h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 475 €
No socis: 475 €
400

Codi Curs: 796

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 10 - Fisiopatologia del cos humà del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 31 d'octubre de 2017 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Fisiopatologia de l'organisme humà

Dissabte 9 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)

Teoria cel·lular.
Organització de l’organisme.
La malaltia.

Diumenge 10 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats Teoria cel·lular.
Activitats Organització de l’organisme.
La malaltia.

Dissabte 16 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Teoria cel·lular i la malaltia.
Tècniques diagnostiques.
A, F i P de l’aparell Respiratori.

Diumnege 17 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats Tècniques diagnòstiques.
Activitats A, F i P de l’aparell Respiratori.

Dissabte 23 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Malaltia i Tècniques diagnòstiques.
A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
A, F i P de l’aparell Digestiu.

Diumenge 24 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
Activitats A, F i P de l’aparell Digestiu.

Dissabte 2 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P de l’aparell Respiratori I Cardiovascular.
A, F i P de l’aparell Urinari.
A, F i P del Sistema Nerviós.

Diumenge 3 de març de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P de l’aparell Urinari.
Activitats del Sistema Nerviós.

Dissabte 9 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P de l’aparell Digestiu i Urinari.
A, F i P del Sistema Nerviós.
A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Diumenge 10 de març de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Dissabte 16 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P del Sistema nerviós, del hormonal I del metabolisme.
A, F i P de l’aparell Reproductor.
Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari (UF2).

Diumenge 17 de març de 2019 (a distància)
Treball sobre l’aparell reproductor.

UF2 - Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

Dissabte 23 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Diumenge 24 de març de 2019 (a distància)
Activitats del reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
Activitats d’Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Dissabte 30 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari i identificació de característiques de les malalties infeccioses.
Identifica el procés de desenvolupament tumoral.

Diumenge 31 de març de 2019 (a distància)
Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.

SETMANA SANTA

Dissabte 27 d'abril de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Exposició oral del Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.

 
 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

Inscripció Online

Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 8h a 15h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
abans del 4 de febrer de 2019
237,5 € 237,5 €
Segon pagament
abans de l'11 de març de 2019
237,5 € 237,5 €
Total curs (116 hores lectives) 475 € 475 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.Home Formació Cursos Ahiadec

M10 - FisiopatologIa del cos humà ** Semipresencial ** (feb. 19)

Dates
Des de: Dissabte, 9 de Febrer de 2019 de 8h
Fins a: Dissabte, 27 de Abril de 2019 a 15h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 475 €
No socis: 475 €
400

Codi Curs: 796

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 10 - Fisiopatologia del cos humà del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 31 d'octubre de 2017 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Fisiopatologia de l'organisme humà

Dissabte 9 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)

Teoria cel·lular.
Organització de l’organisme.
La malaltia.

Diumenge 10 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats Teoria cel·lular.
Activitats Organització de l’organisme.
La malaltia.

Dissabte 16 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Teoria cel·lular i la malaltia.
Tècniques diagnostiques.
A, F i P de l’aparell Respiratori.

Diumnege 17 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats Tècniques diagnòstiques.
Activitats A, F i P de l’aparell Respiratori.

Dissabte 23 de febrer de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Malaltia i Tècniques diagnòstiques.
A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
A, F i P de l’aparell Digestiu.

Diumenge 24 de febrer de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
Activitats A, F i P de l’aparell Digestiu.

Dissabte 2 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P de l’aparell Respiratori I Cardiovascular.
A, F i P de l’aparell Urinari.
A, F i P del Sistema Nerviós.

Diumenge 3 de març de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P de l’aparell Urinari.
Activitats del Sistema Nerviós.

Dissabte 9 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P de l’aparell Digestiu i Urinari.
A, F i P del Sistema Nerviós.
A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Diumenge 10 de març de 2019 (a distància)
Activitats A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Dissabte 16 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: A, F i P del Sistema nerviós, del hormonal I del metabolisme.
A, F i P de l’aparell Reproductor.
Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari (UF2).

Diumenge 17 de març de 2019 (a distància)
Treball sobre l’aparell reproductor.

UF2 - Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

Dissabte 23 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Diumenge 24 de març de 2019 (a distància)
Activitats del reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
Activitats d’Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Dissabte 30 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Examen: Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari i identificació de característiques de les malalties infeccioses.
Identifica el procés de desenvolupament tumoral.

Diumenge 31 de març de 2019 (a distància)
Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.

SETMANA SANTA

Dissabte 27 d'abril de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
Exposició oral del Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.

 
 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

Inscripció Online

Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 8h a 15h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
abans del 4 de febrer de 2019
237,5 € 237,5 €
Segon pagament
abans de l'11 de març de 2019
237,5 € 237,5 €
Total curs (116 hores lectives) 475 € 475 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació


Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació